Photo 1 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 2 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 3 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 4 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 5 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 6 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 7 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 8 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 9 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 10 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 11 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 12 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 13 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 14 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 15 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 16 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 17 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 18 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 19 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 20 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 21 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 22 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 23 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 24 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 25 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 26 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 27 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 28 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 29 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 30 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 31 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 32 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 33 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 34 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 35 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 36 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 37 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 38 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 39 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 40 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 41 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 42 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 43 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 44 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 45 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 46 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 47 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 48 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 49 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 50 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 51 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 52 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 53 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 54 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 55 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 56 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 57 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM
Photo 58 of 58. 6 White Mesa Trail, Placitas, NM

6 White Mesa Trail

Placitas, NM
Sold: $1,250,000
4 Beds, 2-3/4 Baths
3,859 sq ft
6 White Mesa Trail
1/58
1